Kursy dla pracowników oświaty

Kurs kładzie szczególną uwagę na specyfikę pracy z dziećmi oraz zagrożeń występujących w tej grupie wiekowej. Nauczyciele, opiekunowie/opiekunki, jak również kierownicy i wychowawcy kolonijni - to grupy w których dużo częściej może wystąpić sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu dziecka będącego pod ich opieką. Szkolenie dotyczy również zagadnień prawnych.

Ponadto jest to kurs dla: trenerów, instruktorów, lektorów języków obcych, pilotów wycieczek.

Szkolenie zawiera moduły poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom w różnym wieku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom § 21, który brzmiał „Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy” zmieniono na „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Ta zmiana weszła w życie 29 listopada 2018 roku i wprowadziła dość istotną modyfikację, która sugeruje, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 

 

 

                                                                Centrum Ratownictwa Medycznego
                                                                                                            cpr-med

                                                                                

 

Bądź na bieżąco, znajdziesz nas na:

lub napisz:
biuro@cpr-med.pl