Kursy instruktorskie

Instruktor Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre (IFACC). Kurs jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia IFACC.

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich (ukończone 18 r.ż.), które chcą nabyć umiejętności dydaktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także uzyskanie kwalifikacji instruktora pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

Realizacja zajęć
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
- blok samokształcenia - słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, drogą elektroniczną. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku.
- blok zajęć stacjonarnych - obejmuje naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania "STEP BY STEP". Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które realizuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący - 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, ERC - European Resuscitation Council, AHA - American Heart Association, ITLS - International Trauma Life Support

Czas trwania zajęć stacjonarnych:
2 dni

Liczba godzin zajęć
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych, z czego:
14 godz. - czas poświęcony na samokształcenie.
8 godzin - zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze) na poziomie ratowniczym,
8 godzin - zajęcia dydaktyczne i standardy nauczania pierwszej pomocy.
Zajęcia stacjonarne nie są oparte na czasie lecz na prawidłowym wykonaniu poszczególnych technik ratowniczych przez kursantów.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 50 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz"). Uczestnik kursu zdaje także egzamin praktyczny (prezentacja dydaktyczna wraz z pokazem umiejętności ratowniczych).

Przed kursem
Najpóźniej na 7 dni przed kursem otrzymasz materiały edukacyjne drogą elektroniczną w formie dokumentu PDF, oraz dokładny adres i godzinę rozpoczęcia zajęć.

Po kursie
Absolwent kursu otrzymuje w ramach licencji bezpłatny dostęp do panelu instruktorskiego i wsparcia dla profesjonalistów IFACC w Polsce (na podstawie loginu i hasła).

Kompetencje i wsparcie po kursie instruktorskim
Absolwent kursu instruktorskiego jest uprawniony do:
- prowadzenia kursów pierwszej pomocy, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- egzaminowania uczestników kursów, zgodnie z systemem edukacyjnym IFACC,
- aplikowania do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie odpłatnych certyfikatów ukończenia kursów, dla swoich absolwentów,
- korzystanie z bezpłatnych prezentacji multimedialnych (w j. polskim), do wszystkich kursów w systemie IFACC,
- korzystania z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce,
- korzystanie z bezpłatnego podręcznika pierwszej pomocy IFACC,
- korzystania z bezpłatnego podręcznika profesjonalisty IFACC,
- korzystania ze wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce.

 

 

 

                                                                Centrum Ratownictwa Medycznego
                                                                                                            cpr-med

                                                                                

 

Bądź na bieżąco, znajdziesz nas na:

lub napisz:
biuro@cpr-med.pl